رجیستر نرم افزار یآد


1) لایسنس را وارد کنید. (لایسنس پس از خرید به شما داده شده است)
2) کلید را وارد کنید.( کلید را از پنجره ی رجیستر  برنامه ی ویکلیس نصب شده روی کامپیوترتان دریافت کنید)
3) روی دکمه ی کلید نهایی را بساز کلیک کنید.( پس از آن کلید نهایی شما ساخته میشود میتوانید کلید نهایی خود را ذخیره کنید تا دیگر نیازی به اینترنت برای ساخت آن نداشته باشید)